Nieuws

Gelukkige feestdagen en een goed nieuwjaar!!!

Jan Gersen, Directeur van het GRC sluit zijn eindejaarsboodschap af met de volgende woorden: "Ik wil iedereen die zich het afgelopen jaar voor het GRC heeft ingezet hartelijk bedanken en spreek de wens uit, dat we volgend jaar samen de schouders onder een mooi, gezond en inspirerend 2021 kunnen zetten. Gelukkige feestdagen en een goed nieuwjaar!"

Lees zijn hele boodschap hier.