Activiteiten

Werken met het bouwhistorisch rapport

Voor wie?
Medewerkers restauratie-/bouwbedrijven, medewerkers architecten- en adviesbureau’s, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden

Wat leert u?
U krijgt inzicht in wat de waarde en inhoud is van het Bouwhistorisch onderzoeksrapport. Vervolgens behandelen we hoe dit rapport ingezet kan worden voor een kwalitatieve en historisch verantwoorde restauratie.

Omschrijving
Het opstellen van een bouwhistorisch onderzoeksrapport brengt flinke inspanningen en kosten met zich mee. Het is een waardevol document, dat echter vaak niet volledig benut wordt om een kwalitatieve en efficiënte restauratie te realiseren.
Hoe kan dit rapport tijdens de gehele restauratie ingezet worden, zodat zowel planvorming en ontwerp als uitvoering van de restauratie inhoudelijk juist en procesmatig efficiënt verlopen?
We gaan op bovenstaande onderwerpen theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht op in aan de hand van het bouwhistorisch rapport en de restauratie van landgoed Reuversweerd.

Inhoud
In deze praktijkgerichte cursus krijgt u eerst een theoretische onderbouwing van de aanpak, opzet en inhoud van een bouwhistorisch rapport.
Vervolgens bespreken we wat de functie van het rapport is gedurende de verschillende fasen in het restauratieproces. We kijken hier nadrukkelijk naar de verschillende ketenpartners, van architect of adviseur tot overheid, van uitvoerder of projectleider tot de vaklieden van (gespecialiseerde) restauratiebedrijven.
We laten u, aan de hand van een groepsopdracht, ervaren wat de nut en noodzaak is van het gebruik van het bouwhistorisch rapport, aan de hand van het bouwhistorisch rapport en de restauratie in uitvoering van Reuversweerd

Docenten
André Viersen (BBA-Bouwhistorie Nederland) en Ron Spaan (Erfgoedadvies)

Datum en tijd
dinsdag  19 maart 2019, van 09.00 tot 12.30 uur

Prijs
We kunnen u deze cursus aanbieden tegen een introductieprijs van slechts  € 85 (excl. BTW) incl. koffie/thee en eenvoudige lunch. Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Meer informatie?
Download hier de flyer van de ochtendcursus 'Werken met het bouwhistorisch rapport'.

 

Aanmeldingsformulier

Werken met het bouwhistorisch rapport

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens werkgever