Activiteiten

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC kunnen, met enige aanpassing, gelukkig weer doorgang vinden. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden. N.B. Voor de bouwsector is per 30 maart de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’ actief. Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken tijdens de Coronacrisis: https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Reuversweerd: Restauratie en isolatie van historische daken. Donderdagochtend 5 november 2020.

N.B. In verband met de overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus, zijn deze cursussen beperkt tot 8 deelnemers. Wij houden u op de hoogte.

Voor wie?
Medewerkers van restauratie- en bouwbedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureau’s, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden.

Wat leert u?
U krijgt inzicht  in wat de eisen zijn aan, en welke aanpak gevolgd dient te worden bij, een verantwoorde en effectieve isolatie van een monumentaal dak.

Omschrijving
Bij de verduurzaming van een monument is het dak een belangrijk onderdeel. Immers, de meeste warmte verliest het gebouw via het dak. Het dak, met zijn detailleringen, is over het algemeen ook beeldbepalend en historisch gezien waardevol. Daarnaast is het bouwfysisch vaak kwetsbaar. Er kan dan ook veel misgaan bij een ondeskundige aanpak, maar dat openbaart zich vaak pas na een aantal jaren. Hoe pak je nou het ontwerp, detaillering en uitvoering van het isoleren van een historisch dak aan? Wat zijn de bouwfysische en historische mogelijkheden, knelpunten, beschikbare materialen, etc? In deze cursus wordt hier (kort) theoretisch op ingegaan. Daarna gaat u praktijkgericht aan de slag, aan de hand van de  restauratie en isolatie van het dak van het prachtig hoofdhuis van landgoed Reuversweerd.

Inhoud

  • In deze praktijkgerichte cursus krijgt u eerst een theoretische onderbouwing voor een goede aanpak van het isoleren van een monumentaal dak.
  • Vervolgens wordt het dak van het hoofdhuis van landgoed Reuversweerd als voorbeeld genomen om een praktijksituatie te bespreken.
  • We gaan op de bouwplaats de uitvoering van de restauratie en isolatie van het dak van Reuversweerd bekijken.
  • Vervolgens krijgt u, in groepsverband, een gerichte opdracht die uitgewerkt dient te worden. De opdracht zullen we vervolgens gezamenlijk bespreken.

Docenten
Marc Stappers (RCE), Ron Spaan (Erfgoedadvies) en Jos Tebrake (uitvoerder bouwbedrijf Hoffman)

Datum en tijd
Donderdag 5 november 2020, van 09.00 tot 12.30 uur.

Prijs
 € 145,- excl. BTW, incl. koffie/thee en (eenvoudige) lunch.

 

Aanmeldingsformulier

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens voor factuur