Activiteiten

Restauratie en isolatie van historische daken

Voor wie?
Medewerkers restauratie- en bouwbedrijven, medewerkers architecten- en adviesbureau’s, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden.

Wat leert u?
Inzicht in de eisen aan, en de te volgen aanpak bij, een verantwoorde en effectieve isolatie van een monumentaal dak.

Omschrijving
Bij de verduurzaming van een monument is het dak een belangrijk onderdeel. Immers, de meeste warmte verliest het gebouw via het dak. Het dak, met zijn detailleringen, is over het algemeen ook beeldbepalend en historisch gezien waardevol. Daarnaast is het bouwfysische vaak kwetsbaar en kan er veel misgaan bij een ondeskundige aanpak. Dat openbaart zich echter vaak pas na een aantal jaren. Kennis en oplettendheid tijdens de restauratie betalen zich dus dubbel en dwars terug. We gaan nader in op vragen als, hoe het ontwerp, de detaillering en uitvoering van het isoleren van een historisch dak aan te pakken? En ook de bouwfysische en historische mogelijkheden, knelpunten, beschikbare materialen, komen nadrukkelijk aan de orde.  

Inhoud
In de cursus gaan we op deze onderwerpen zowel (kort) theoretisch als praktisch in, aan de hand van de restauratie en isolatie van het dak van het prachtige hoofdhuis van landgoed Reuversweerd. U krijgt eerst een theoretische onderbouwing voor een goede aanpak van het isoleren van een monumentaal dak. Vervolgens wordt het dak van het hoofdhuis van landgoed Reuversweerd als voorbeeld genomen om een praktijksituatie te bespreken.  We zullen op de bouwplaats de uitvoering van de restauratie en isolatie van het dak van Reuversweerd zelf bekijken. Afsluitend krijgt u in groepsverband een gerichte opdracht om uit te werken. Die zullen we gezamenlijk bespreken.

Docenten
Marc Stappers (RCE), Ron Spaan (Erfgoedadvies) en Jos te Brake (uitvoerder bouwbedrijf Hoffman)

Datum en tijd
Dinsdag 12 maart 2019, van 09.00 tot 12.30 uur (inloop vanaf 8.30 uur)

Prijs
We kunnen u deze cursus aanbieden tegen een introductieprijs van slechts  € 85 (excl. BTW) incl. koffie/thee en eenvoudige lunch. Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Meer informatie?
Download hier de flyer van de ochtendcursus 'Restauratie en isolatie van historische daken'.

 

Aanmeldingsformulier

Restauratie en isolatie van historische daken

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens werkgever