Cursussen/activiteiten

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Opname(schade) en herstel van historisch stucwerk

Doel
U krijgt inzicht in hoe stucwerk, historisch juist en technisch van hoge kwaliteit, hersteld kan worden. Hierbij draait het om een goede beoordeling en analyse van schade aan het stucwerk en de ondergrond. Het betreft hierbij met name het plafond (ornamenten, versieringen en lijsten). Vervolgens leert u over het opstellen van een goede aanpak, met de juiste materialen en werkwijzen, en over de omvang en kosten van de werkzaamheden. 

Cursus
Bij de restauratie van bijzonder stucwerk zien we vaak schade en gebreken, waarvoor een standaard aanpak niet toereikend is. Het goed beoordelen van de situatie en de staat van het stucwerk aan muur en plafond (ornamenten, versieringen en lijsten), vraagt om goede kennis van de ondergrond, de gebruikte materialen en nodige voorbereidende werkzaamheden. Analyse en overleg met de opdrachtgever over de wensen/eisen kan leiden tot een goed herstelplan. Dit dient zowel kwalitatief als financieel haalbaar te zijn en aan de verwachtingen van de opdrachtgever te voldoen. Het zelf kunnen kiezen van materialen/mortels en werkwijzen (bijv. hoe herstel ik een ontbrekend deel van een ornament), dit beoordelen en wellicht het plan bijstellen is hier onderdeel van.

Inhoud
In deze praktische cursus krijgt u aan de hand van de restauratie van landgoed Reuversweerd actueel inzicht in hoe u het best kunt werken aan het in kaart brengen van de schade en het opstellen van een herstelplan voor het historisch bijzonder stucwerk. U krijgt een praktijkgerichte inleiding door meesterstukadoor Jaap Poortvliet over de aanpak van het herstel van het zeer bijzondere stucwerk op Reuversweerd. Vervolgens gaan we de bouwplaats op om het te herstellen en inmiddels (voor een deel) herstelde stucwerk te bekijken in het hoofdhuis van Reuversweerd. We bestuderen daarbij tevens een bepaald onderdeel van het stucwerk, wat nog niet hersteld is. Daarna bespreken we hoe en met welke materialen het herstel uitgevoerd kan worden, en tegen welke kosten.

Docenten
Jaap Poortvliet en Ruud Derksen

Datum en tijd
donderdag 17 juni van 09.00 tot 12.30 uur

Prijs
€ 145,- excl. BTW, incl. koffie/thee en (eenvoudige) lunch.

Aanmeldingsformulier

Opname(schade) en herstel van historisch stucwerk

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens voor factuur