Cursussen/activiteiten

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Opname en herstelplan van schilderwerk bij restauratie van historische gebouwen.

N.B. In verband met de overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus, zijn deze cursussen beperkt tot 8 deelnemers. Wij houden u op de hoogte.

Voor wie?
Medewerkers van restauratie- en schilderbedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureau’s, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden.

Wat leert u?
U krijgt inzicht in de wijze van beoordelen en herkennen van situaties bij schade of achterstallig onderhoud bij het (buiten)schilderwerk van historische gebouwen. Vervolgens leert u een goede aanpak opstellen met de juiste materialen en werkwijzen. Én u leert de omvang van de werkzaamheden beoordelen.

Omschrijving
Bij de restauratie van het schilderwerk van historische gebouwen komen we vaak gebreken en verwering tegen, waarvoor een standaard-aanpak van onderhoud en herstel meestal niet toereikend is. Het op een juiste wijze beoordelen van de situatie van het houtwerk en/of de muren vraagt goede kennis van de ondergrond en de gebruikte materialen. Aan de hand van een analyse van de bevindingen, en overleg  met de opdrachtgever over de wensen/eisen, kan vervolgens een goed herstelplan worden opgesteld. Dit dient zowel kwalitatief als financieel haalbaar te zijn en aan de verwachtingen van de opdrachtgever te voldoen. Het opzetten van proefstukjes, die beoordelen en vervolgens wellicht het plan bijstellen, is hier een onderdeel van.

Inhoud
In deze praktijkgerichte cursus krijgt u, aan de hand van de restauratie van landgoed Reuversweerd, inzicht in de wijze waarop u een gedegen herstelplan kunt opstellen voor het historisch schilderwerk. 
U krijgt een theoretische inleiding. Vervolgens gaat u op de bouwplaats het schilderwerk bekijken van het hoofdhuis van Reuversweerd. We doen daarbij een opname en analyse. Daarna bespreken we op welke wijze, met welke materialen, en tegen welke kosten het herstel het best uitgevoerd kan worden.

Docenten
Raimond te Morsche en een medewerker van RIGO Verven

Datum en tijd
Donderdag, van 09.00 tot ca. 12.15 uur. Begin 2022. Datum volgt.

Prijs
€ 145,- excl. BTW, incl. koffie/thee en (eenvoudige) lunch.

 

Aanmeldingsformulier

Reuversweerd: Opname en herstelplan van schilderwerk bij restauratie van historische gebouwen.

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens voor factuur