Cursussen/activiteiten

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Het maken van een duurzaam warmteplan voor een monument.

De grootste opgave m.b.t. de warmtevoorziening op een landgoed of monument is meestal, hoe een duurzaam alternatief voor aardgas uit te werken? Hierbij zijn besparing (door isolatie), duurzame opwekking/opslag en een efficiënte installatie de drie ‘knoppen’ waar je aan kunt draaien. Het is tevens de wisselwerking tussen deze knoppen waarmee je een optimaal plan kunt maken voor jouw specifieke situatie.

Belangrijke vragen bij een warmteplan zijn:

 • wat is de huidige warmtevraag bij dit monument (in de verschillende ruimten)  en hoe kan ik deze reduceren door isolatie van dak, gevel en vloer?
 • welke warmte-installatie is het meest geschikt/noodzakelijk bij de warmtevraag én comfort- eisen: laag-temperatuur of hoog-temperatuur en voor welk afgiftesysteem moet ik kiezen?
 • Hoe kan de energie voor de warmtevraag opgewekt en (eventueel) opgeslagen worden, zodat ik het hele jaar voldoende duurzame energie heb.

Deze drie vragen moeten elk afzonderlijk beantwoord worden,  maar worden pas in samenhang met elkaar juist bepaald. Het is belangrijk om te laten zien hoe de wisselwerking tussen de antwoorden op de drie vragen is; hoe krijg ik grip op de warmtevoorziening voor een (groot) monument?

Opzet van de cursus:

 • Korte inleiding over historie landgoed Reuversweerd en ambitie monumenteigenaar
 • Theoretische inleiding over: 1.bepaling warmtevraag en besparing door isolatie, 2. bepaling warmte-installatie in relatie tot warmtevraag/comforteisen, 3. bepaling opwekinstallatie en -methode
 • Situatie en keuzes op Reuversweerd
 • Bezoek bouwplaats hoofdhuis Reuversweerd en uitleg over de keuzes (waar mogelijk)
 • Opdracht (individueel of in kleine groepjes) aan de hand van een probleemstelling die op Reuversweerd speelt/speelde.

  Docenten: Ron Spaan en Fred Soplanit
  Duur:  halve dag
  Datum: Donderdag 10 juni van 09.00 uur tot 12.15 uur
  Kosten: € 145,- (excl. BTW) Incl. koffie/thee en (eenvoudige) lunch

Aanmeldingsformulier

Het maken van een duurzaam warmteplan voor een monument

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens voor factuur