Cursussen/activiteiten

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Het isoleren van een monument.

Het verantwoord en met zorg isoleren van een monument, om de energievraag te reduceren, is een uitdagende opgave. De constructie van het monument is ontworpen zonder isolatie. Wat doet het aanbrengen van isolatie in dak, gevel en vloer met het monument, bouwfysisch gezien? Wat kan of mag er historisch gezien en wat juist niet? Wat zijn de voorwaarden voor de ventilatiebehoefte en het aanbrengen van de isolatie?

  • Hoe werk je het isolatieconcept uit in juiste detaillering en uitvoering? 
  • Hoe weeg je damp-open versus dampdicht en wat zijn de consequenties voor de ventilatie?
  • Hoe krijg je inzicht in welke materialen, dikte versus isolatiewaarde, voorwaarden m.b.t. de uitvoering in de vloer, de gevel en het dak? 
  • Welke mogelijkheden zijn er voor het isoleren van de ramen?
  • Bijzonder situaties, zoals goot, metalen dak, etc. 
  • Aandachtspunten en veel gemaakte fouten bij de uitvoering

Opzet van de cursus

  • Korte inleiding over historie landgoed Reuversweerd
  • Theoretische, algemene inleiding over isoleren: 1. basisprincipes (damp-open en damp-dicht), 2. capillariteit, ventilatie, koude-bruggen, 3. uitvoeringseisen/-fouten
  • Isoleren van het historisch dak, algemeen en specifiek bij het dak van Reuversweerd: 1. bekijken dak hoofdhuis op bouwplaats, 2. opdracht m.b.t. isoleren dak
  • Isoleren van gevel en vloer algemeen, en specifiek bij de gevel (incl. ramen) en vloer van het hoofdhuis van Reuversweerd: 1. bekijken gevel, vloer en ramen bij het hoofdhuis van Reuversweerd op bouwplaats, 2. opdracht m.b.t. isoleren gevel/vloer.

Docenten: Marc Stappers en Ron Spaan 
Duur: hele dag
Datum: Gaat helaas niet door op 25 november, wegens ziekte van een docent. Een nieuwe datum in het voorjaar van 2022 wordt z.s.m. bekend gemaakt. 
Kosten: € 290,- (excl. BTW) Incl. koffie/thee en (eenvoudige) lunch

 

Aanmeldingsformulier

Het isoleren van een monument

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens voor factuur