Cursussen/activiteiten

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd: Duurzame opwekking van energie bij landgoederen

Hoe kan een landgoed zelfvoorzienend worden v.w.b. de eigen energiebehoefte (warmte en elektra)? Welke mogelijkheden/kansen en ontwikkelingen zijn er en wat zijn de afwegingen/eisen bij de keuzes? Wat betekent een opwek-keuze voor eventuele opslag van energie? 

Belangrijkste vragen:

  • Langzame overgang van fossiele naar duurzame bronnen?
  • ​Hoog- of laagtemperatuur verwarmen? 
  • Opwekmogelijkheden van duurzame energie. 
  • Reuversweerd als voorbeeld, met zon- en windenergie (opslag in waterstof).

Opzet van de cursus:

  • Korte inleiding over historie landgoed Reuversweerd.
  • Theoretische inleiding over verschillende opweksystemen ten behoeve van warmte en elektra: wind, zon en bodemenergie.
  • Welke opslagmogelijkheden zijn er in relatie met het warmtesysteem op het landgoed: WKO, waterstof, basalt of batterijen?
  • Situatie en keuzes op Reuversweerd.
  • Bezoek bouwplaats hoofdhuis van Reuversweerd en inzicht de keuzes (waar mogelijk).
  • Opdracht (individueel of in kleine groepjes) aan de hand van een probleemstelling die op Reuversweerd speelt/speelde.

Docent: Felix Kusters 
Duur: halve dag
Datum: Datum volgt. (van 09.00 uur tot 12.15 uur)
Kosten: € 145,- (excl. BTW) Incl. koffie/thee en (eenvoudige) lunch

 

Aanmeldingsformulier

Duurzame opwekking van energie bij landgoederen

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens voor factuur