Activiteiten

‘Werken met het bouwhistorisch rapport’. Dinsdagochtend 18 juni 2019

Voor wie?
Medewerkers restauratie- en bouwbedrijven, medewerkers architecten- en adviesbureau’s, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden.

Wat leert u?
U leert wat de waarde en inhoud is van het bouwhistorisch onderzoeksrapport. Vervolgens krijgt u inzicht in hoe dit rapport ingezet kan worden voor een kwalitatieve en historisch verantwoorde restauratie. 

Omschrijving
Het opstellen van een bouwhistorisch onderzoeksrapport brengt een flinke inspanning en kosten met zich mee. Het is een waardevol document dat vaak lang niet volledig benut wordt om een kwalitatieve en efficiënte restauratie te realiseren. Hoe kan dit rapport tijdens de gehele restauratie ingezet worden, zodat zowel de planvorming, ontwerp als uitvoering van de restauratie inhoudelijk juist en procesmatig efficiënt verloopt? In deze cursus gaan we hier theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht, op in aan de hand van het bouwhistorisch rapport en de restauratie van landgoed Reuversweerd.

Inhoud

  • In deze praktijkgerichte cursus krijgt u eerst een theoretische onderbouwing van aanpak, opzet en inhoud van een bouwhistorisch rapport.
  • Vervolgens bespreken we wat de rol en functie van het rapport is of kan zijn, gedurende de verschillende fasen en voor de verschillende ketenpartners in het restauratieproces; architect/adviseur, overheid, uitvoerder/projectleider en vaklieden van (gespecialiseerde) restauratiebedrijven.
  • We laten u, aan de hand van een groepsopdracht, ervaren wat nut en noodzaak is van het gebruik van het bouwhistorisch rapport. We maken hierbij gebruik van het bouwhistorisch rapport en de restauratie in uitvoering van Reuversweerd 

Docenten
André Viersen (BBA-Bouwhistorie Nederland) en Ron Spaan (Erfgoedadvies)

Datum en tijd
Dinsdagochtend 18 juni 2019 van 09.00 tot 12.30 uur

Prijs
We kunnen u deze cursus aanbieden tegen een introductieprijs  van slechts € 85, excl. BTW,  incl. koffie/thee en (eenvoudige) lunch

 

Aanmeldingsformulier

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens voor factuur