Activiteiten

‘Materiaalkeuzes -inkoop bij een restauratie. Donderdag 25 juni 2019

Voor wie?
Medewerkers restauratie- en bouwbedrijven, medewerkers architecten- en adviesbureau’s, monumentenwachters.

Wat leert u?
U krijgt inzicht in de keuze en juiste inkoop van materialen voor de restauratie van een monumentaal gebouw.

Omschrijving
Bij de restauratie van een monument is een goede keuze van materialen om verschillende redenen belangrijk, te weten:

  • Historisch juist
  • Constructief/kwalitatief
  • Duurzaam
  • Kosten

Voor een goede inkoop is beoordeling van de geleverde materialen essentieel. In deze cursus wordt hier zowel (kort) theoretisch op ingegaan als zeer praktijkgericht. Aan de hand van de restauratie van het prachtige hoofdhuis van landgoed Reuversweerd bespreken we de aanpak van dit keuze- en inkoopproces.

Inhoud

  • In deze praktijkgerichte cursus krijgt u eerst een korte theoretische uiteenzetting van materiaalkeuzes bij de restauratie van een monument.
  • Daarna zal de toezichthouder en projectleider/uitvoerder het restauratiebedrijf van Reuversweeerd uiteenzetten hoe het bedrijf de keuze van de toe te passen materialen maakt.
  • Vervolgens bespreekt hij welke criteria zij hanteren bij de inkoop van de gekozen materialen.
  • Aan de hand van enkele situaties, die we op de bouwplaats gaan bestuderen, gaat u in groepsverband zelf (in het kort) het keuzeproces doorlopen. 
  • Gezamenlijk zullen we de bevindingen/oplossingen bespreken.

Docenten
Ron Spaan (Erfgoedadvies), Bas Stapelbroek (projectleider bouwbedrijf Hoffman), Jos ter Brake.

Datum en tijd
Donderdag 25 juni 2019 van 09.00 tot 12.30 uur.

Prijs
Introductieprijs  € 145,- excl. BTW, incl. koffie/thee en (eenvoudige) lunch.

 

Aanmeldingsformulier

Voor restauratiecursussen op de Erfgoedwerkplaats op Landgoed Reuversweerd te Brummen.

Gegevens deelnemer

Gegevens voor factuur