Zutphen
Zutphen
Projecten
Reuversweerd
Cursussen
Activiteiten

Restauratiekennis en -kunde actueel houden en versterken op een ‘monument in uitvoering

Een van de hoofddoelstellingen van het GRC is ervoor te zorgen, dat aankomende  en huidige professionals  in de restauratiesector goed opgeleid worden of hun kennis en kunde actueel kunnen houden en versterken.

Die kennis en vaardigheden gelden niet alleen het onderhoud en de restauratie van monumenten, maar steeds meer ook de verduurzaming van monumenten. Om dit op een aansprekende  en motiverende manier te kunnen doen is een monument in uitvoering een ideaal hulpmiddel. Zo’n project is het gezicht van de restauratiesector. Niets werkt motiverender  en meer enthousiasmerend dan een aansprekend restauratieproject te mogen bestuderen, er van te leren in een actuele praktijksituatie.